2015

 
Włodzimierz Czamara (Poland)
Silvia Fiore (Italy)
Krzysztof Fortuniak (Poland)
Saspugayeva Gulnur (Kazakhstan)
Zofia Hanusz (Poland)
Klein Heiko (Norway)
Leszek Hejduk (Poland)
Alois Holzer (Austria)
Farda Imanov (Azerbaijan)
Agnieszka Kolada (Poland)
Leszek Kolędowicz (Poland)
Michał Kruczyk (Poland)
Maciej Kryza (Poland)
Natalia Kucherenko (Ukraine)
Zbigniew Kundzewicz (Poland)
Jerzy Machajski (Poland)
Fotios Maris (Greece)
Jörg Matschullat (Germany)
Detlev Möller (Germany)
Czesław Przybyła (Poland)
Alex Rizzo (Malta)
Zbigniew Szwejkowski (Poland)
Liu Tongxu (China)
Patrick Willems (Belgium)
Victor Witkovsky (Slovakia)
Leszek Woźniak (Poland)
 
Journals System - logo
Scroll to top